วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวไพลิน สกุล สมันศรี ชื่อเล่น กระแต
เกิด วันอังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2529
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแจ้ง อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
โทรศัพท์ 084 - 7966729
ชื่อบิดา นายสุจีน สมันศรี อายุ 46 ปี อาชีพ เกษตรกรรม
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแจ้ง อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
ชื่อมารดา นางเกษร สมันศรี อายุ 43 ปี อาชีพ เกษตรกรรม
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ตำบล แจ้ง อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
มีน้องชาย 1 คน ชื่อ นายสถาพร สมันศรี อายุ 19 ปี
อาชีพ เกษตรกรรม
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแจ้ง อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
คติประจำใจ ชีวิตยังไม่สิ้น ต้องดิ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1. สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 ห้อง จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์
2. สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์
3. สอนชมรมคณิตศาตร์ 1 คาบ/สัปดาห์
4. ขายคูปองแลกอาหารทุกเช้า
5. ช่วยงานพี่เลี้ยง

นาฬิกา


Hi5 Clocks by zalim-code.com